0

ჩემს დროს

ამ სიტყვებს შევხვდებით ზროსლი ტიპებისგან, ძირითადად გამოიყენება უბნის ბავშვებში ავტორიტეტის ასამაღლებლად

- ჩემს დროს სად იყო მასე