0

ჩემიანია

კომფლიკტის ჩასახჩობი სიტყვა როდესაც ძმაკაცი განუმარტავს მეორე ძმაკაცს რომ აღნიშნული აგრესიის სუბიექტი ვლინდება როგორც მისთვის ახლო ადამიანი

-დავბრიდავ მაგ ჩემისას
-შიგ ხო არ გაქვს ჩემიანია