0

ყურში ვინ ჩაგაკუა

ეუბნებიან ადამიანს, რომელმაც ცრუ ან გადაუმოწმებელი ინფორმაცია გააჟღერა. ანუ ვინ მოგატყუა?

- გაიგეთ, იმას თურმე ძუძუ მოაჭამა.
- ნუ ატრაკებ, ვიღაცამ ყურში ჩაგაკუა.