0

დავასველოთ

მომენტი როდესაც ჯონდის შვილმა ეროვნულები ჩააბარა და უეჭველი სუფრა უნდა იკისროს

-რა ქენი ჩააბარე ?
-კი ჩავაბარე
-მერე გაშრა ყელი ბლიად