2

ისპალნიტელი

ცუდი საქმის ჩამდენი, გამორჩეული გამბედაობით დაჯილდოებული პიროვნება, რომელსაც ყველა ზონაზე ჰყავს და ეს უკანასკნელი მისთვის სახლივითაა, ამიტომაც არ ეშინია დაჭერის (დაიჭერენ და ეჭიროთ).

“-ისპალნიტელი როჟაა ყლეზე კიდია ყველაფერი.“

0

ისპალნიტელი

ცუდი საქმის ჩამდენი, გამორჩეული გამბედაობით დაჯილდოებული პიროვნება, რომელსაც ყველა ზონაზე ჰყავს და ეს უკანასკნელი მისთვის სახლივითაა, ამიტომაც არ ეშინია დაჭერის

(დაიჭერენ და ეჭიროთ)