0

დამასკდი აგერ

საკმარისი უძრაობის მასის მქონე ობიექტებისადმი, დიდი კინეტიკური ენერგიის აკრეფისა და შენი გენიტალიებისკენ მთელი ინერციით გამოქანების მოწოდება.

ნაკლებად გამოდგება მასის უქონელ ობიექტების მიმართ, მაგალითად, ფოტონი ან ელექტრონი ეფექტურად ვერ დაგასკდება

- bidzer.ge? ო! მიხარია, რომ იპოვე შენი ინტელექტის შესაბამისი გასართობი!<BR>
- დამასკდი აგერ!