0

კალმისტარია?

რიტორიკული ფრაზა, რომლის მკითხველი მოელის საპასუხი კითხვას - რა? რის შემდეგაც ის უპასუხებს ხუინაა-ს. გამოიყენება 90-იანების დამბლადაცემული საზოგადოების მიერ.

-კალმისტარია?
-რა
-ხუინაა.