0

კოჭლი ბუზი

ყლეზე დაკიდების უკიდურესი ფორმა. ამ ფრაზით გამოიხატება თუ რამდენად ყლეზე გკიდია ოპონენტის მუქარა

რა შემეცი, შენც ეხლა ყლეზე კოჭლი ბუზი არ დამახატო