0

მოაქვს

მდგომარეობა როდესაც ნარკოტიკული საშუალება კერძოდ პლანი(მოსაწევი) კარგი გამოდგა და ციდან სამ მეტრზე ხარ

-ბიჭოო ჰო კაი მოსაწევია
-მაგარია მოაქვს და მოაქვს არ მრთავრდება