0

ხარივით

გამოიყენება რაიმე ქმედების წარმატებით დასრულების გამოსახატად.

-დაწერე გამოცდა?
-კი
-როგორ?
-ხარივით