0

საყლევეთი

ასახავს ადამაიანთა გარკვეულ ჯგუფს, რომელიც ვერ დაიკვეხნის ინტელექტის მაღალი დონითა და აზროვნების ფართო ჰორიზონტით.

გივი: გუშინ პოეზიის საღამოზე ვიყავი.
გურამი: კაი რა რას დადიხარ მაგ საყლევეთში.

0

საყლევეთი

ლოკაციური ერთეული,
ხშირ შემთხვევაში გონებაჩამორჩენილი და არაადეკვატური ხალხის თავმოყრის ტერიტორია.

1.-ბიჭო მაზანას პოეზიის საღამოზე იყავი?
-არა.
-კიდე კაი, სრული საყლევეთი.

0

საყლევეთი

ლოკაციური ერთეული,
ხშირ შემთხვევაში გონებაჩამორჩენილი და არაადეკვატური ხალხის თავმოყრის ტერიტორია.

1.-ბიჭო მაზანას პოეზიის საღამოზე იყავი?
-არა.
-კიდე კაი, სრული საყლევეთი.

0

საყლევეთი

ლოკაციური ერთეული,ხშირად გონებაჩამორჩენილი,ჩლუნგი ან მართლა ყლე ხალხის თავმოყრის ტერიტორია.

1.
-შვილო სკოლაში გაგვიანდება...
არ წავალ რა დე... იმენა საყლევეთია....

0

საყლევეთი

ლოკაციური ერთეული,ხშირად გონებაჩამორჩენილი,ჩლუნგი ან მართლა ყლე ხალხის თავმოყრის ტერიტორია.

1.
-შვილო სკოლაში გაგვიანდება...
არ წავალ რა დე... იმენა საყლევეთია....

0

საყლევეთი

საყლევეთი - სიტუაცია/გარემოება, რომელიც ყლეზე ყლეა. ყველაზე ყლე პონტი, სადაც კი შეიძლება ნამყოფი იყო.

მაგალითად: -გუშინ კლუბში ვიყავი...
- მერე, გაერთე?!
- არა, შეჩემა, საყლევეთი იყო.

0

საყლევეთი

ადგილი სადაც ბევრი ისეთი ადამიანი იმყოფება, რომელთან ერთად ყოფნაც ნაკლებად გინდა. ასევე ხშირად გამოიყენება ხმაურის და აყალმაყალის დროს.

1) კაი მანდ რა გვინდა იმენა საყლევეთია.
2)ცოტა ჩუმად, რა საყლევეთი მომიწყვეთ.