0

შეხვრეპა

ვაგინისთან ორალური ურთიერთობა თვის განდაზღვრულ დღეებში, ამ პროცესის დროს შეიძლება დანაყრებაც, მაგრამ ეს ყველას არ შეუძლია

შეხედე რა ნაშაა, არ შეუხვრეპდი ?
შეხვრეპის დროს ანალს ლოკავ ?