0

ყ*ეზე ბანტი ელეგანტი

გარემოება:სასქესო ორგანოს პიროვნებასთან და ელეგანტურ საზოგადოებასთან გაიგივება

მომინტი როცა ახალი ტანსაცმელი გაკვდება და შენი ძმაკაცი ცდილობს მის ჩუქ"ნ"ებას.
კი გიხდება შეჩემა მარა იმენა ყ*ეზე ბანტი ელეგანტი