0

კარსტული

დედამიწის ზედაპირზე არსებული ბუნებრივი ჩაღრმავება.

ვაგზლის ბო*ები:უძველესი კარსტული სიღრმეები,რომელსაც შეუიარაღებელი თვალითაც ნათლივ დაინახავთ.