0

დაუხუილა

ძლიერი ფიზიკური დარტყმა.ხშირად გამოიყენება ორი ადამიანის დაპირისპირების დროს.

ისეთი დაუხუილა დაანოკაუტა