1

ა*ლისთავდა

მოულოდნელი წაქცევა.ხშირად გამოიყენება ფეხის ასრიალების ან წამოდების შემდეგ.

-როგორ წაიქცა?
-ყინულზე გასვლას ცდილობდა და ა*ლისთავდა