1

პაჟარი

"დახუჭობანას" დროს თამაშის წესების დარღვევა, სიტყვა გამოიყენება მაშინ როდესაც პოროვნება რომელიც დახუჭულია დაინახავს თუ სად მირბიან სხვა მოთამაშეები.

პაჟარია ბავშვებო გამოდით.