0

ისემც გიქნია

ფრაზას ამბობს ინდივიდი, რომელსაც უკვე აღარ აინტერესებს თუ რა იქნება თქვენი შემდეგი ქმედება.

-რაც არ უნდა თქვა მაინც ვიზავ.
-ისემც გიქნია.