0

ენაზე გცივა?

ირონიული მიმართვა იმ ადამიანზე რომელიც ზედიზედ ბევრს ეწევა

წეღან არმოწიე რაგჭირს ენაზე გცივა?

0

ენაზე გცივა?

ფრაზა მიმართულია პარაოზულ მდგომარეობაში მყოფი მწევლისკენ, რომელიც ღერს ღერზე გადაბმულად ეწევა.

რამდენს ეწევი რაიყო ენაზე გცივა?