0

ნავიდუს დადება

ხიპიშზე მომხდარი ან თქმულის დადასტურება მესამე კსცის მიერ

ეგრე იყო ბიჭო აგერ კაცი იქიყო და ნავიდუს დებს