1

სახმალაოდ გინდა ?

გამოიყენება სიგარეტის დატოვების თხოვნის შემდეგ როდესაც სიგარეტი ზედმეტად გრძელია დასატოვებლად

მოიცა ჯერ სახმალაოდ გინდააა?