0

სმეტანისტი

ადამიანი რომელიც უსმენს მეტალს. ის არ ეთაყვანება სატანას. მას უყვარს მძიმე მუსიკა და გამოირჩევა სხვებისაგან კარგი გემოვნებით. გემოვნებაზე არ დაობენო მაგრამ დაეხიეთ ყველა სმეტანისტს *ლეზე საჭიროებისამებრ.

როკი! როკი! სმეტანა! სატანა!