0

დედისტყვნით

მაგიური ზმნიზედა, თუ რაღაც, რომელიც აოცმაგებს წინადადების თანდაყოლილ ენერგიას

1. აუ, ხინკალი იყო დედისიტყვნით!
2. რა მაგარი ხედია! - კი ტო, დედისტყნით!
3. იმ გოგოს რა დედისტყვნით ძუძუ აქ ტო