ვინ მოგწონს? - განმარტებები - ბიძერი
0

ვინ მოგწონს?

კითხვა რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადამიანი სიმართლე თუ მოქმედების თამაშისას სიმართლეს აირჩევს

- ვინ მოგწონს?