0

შემეგებელი

სიყვარულისა და ზრუნვის გამოხატვის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, მაღალი განვითარების სურვილის მქონე ჰაბიტუსებში.

კარგი ადამიანი ხარ ძმაო, შენ შემეგებელი.
ან
ოჯახში მომიკითხეთ ყველა და შემეგებელით სუყველას