0

კლაპნის გახსნა

ალკოჰოლური სასმლის სმის ტექნიკის უმაღლესი დონე, როდესაც მსმელი ისეთნაირად მიმართავს დიდი ოდენობის სასმელს თავისი კუჭისკენ, რომ ნაკადის გადასაყლაპად არ იყენებს ხორხს, შესაბამისად არ გამოსცემს ხმას "ყლუპ!".

-ხო, მაგარი დიდი ყანწი იყო შეჩემა, ბოლოს მაგრა გადამიკეტა, მაგრამ ვიღაცამ დამიძახა გახსენი კლპაპანიო!, მეც გავხსენი და სრაზუ მომეშვა ყრანტზე.