0

ტყაპანი

ხმა, რომელიც გამოიცემა იმ შემთხვევაში, როდესაც რაიმე პრიალა ზედაპირზე ვახდენთ დარტყმას.

ადამიანი, რომელიც არის სრულიად მელოტი მას თავზე თუ შემოვცხებთ აუცილებლად გავიგონებთ ხმას, სწორედ ეს ხმა არის ტყაპანის ხმა.