0

ლახანკა

იტყვიან მდედრზე, რომელსაც ბევრი კაცი ჰყოლია.

- გაეშვი მაგ ქალს. იმდენ ყლეზეა გადამხტარი, ლახანკასავით ექნება მ...ი.