0

ერთმა "გამისხა"

მეგობრის მიერ წარმოთქმული ფრაზა, რომელიც "აპრავებს" მის მიერვე დაწერილ ისედაც თავიდანვე განწირულ ბილეთს. იმ მიზნით რომ კიდევ ჩაურიცხავ ერთ-ორ ლარს.

.