0

ორი კაცი და გავდივარ

ცრუ ინფორმაციის მატარებელი სიტყვა,რომელიც იხმარება ავტოსადგურებში მძღოლების ან მათი დამხმარეების მიერ,რომელსაც ხშირად თან ახლავს გასაღების ხელში ტრიალი და "სემიჩკის" ჭამა ...

– აბა ზუგდიდი გავდივარ!!!
– 2 კაცი და გავედით!!!