0

ჩურავოზი

ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი წარმატებით სარგებლობს საწინააღმდეგო სქესთან ურთიერთობაში, ბევრი პარტნიორი ყვას, ან მოთხოვნადი პარტნიორია.

კიბორგა მაგარი ჩურავოზია. უხ შე ჩურავოზო! etc.