0

ნილოსი დაშრა?

იტყვიან გოგობზე, რომლებიც მახინჯად გამოიყურებიან. იგულუსხმება, რომ მდინარე დაშრა და "კრაკადილები" შემოგვესივნენ.

- ამათ შეხედე რა.
- ნილოსი დაშრა ეტყობა.