0

შიგ ხო არ მაქვს

როტორიკული შეკითხვა, რომელიც გამოიყენება საკუთარი ქმედების გასაკრიტიკებლად.

- რასაა ეო ვაკეთებ შიგ ხო არ მაქ ?