0

მოგი*ყან გამზდელი

მიგებითი სიტყვათშეთანხმება, გამოიყენება მაშინ, როცა ვინმე თვალში არ მოგვდის, მაგრამ მიზეზი ბუნდოვანია. პ.ს. აუცილებელია გავანსხვავოთ ფრაზისგან "მოგი*ყან გამზრდელი"

-იმ როჟას შეხედე ლაშას გვერდით
-ერთი მაგის გამზდელიც მოვ*ყან