0

მძრევა

უუაზროდ სიარული

"კუს ტბაზე ვარ ჯერ პროსტა ვამძრევ"