0

მოწოვ ყლეს თუ იტყვი ლექსს?

ფრაზა ცნობილია, როგორც ქართველი ნიჰილისტის - სერგო ბაბურაშვილის საყვარელი რიტორიკულ-ეგზისტენციალური კითხვა, რომელზე პასუხი ალბერტ კამიუმაც ვერ მოძებნა.

"მოწოვ ყლეს თუ იტყვი ლექსსთქო? ასე ვუთხარი იმ ქალს!"