0

ბავშვია რა

არ მოგვწონს ადამიანის საქციელები მაგრამ არ გვაქვს დასასაბუთებელი მიზეზი, თუ რატომ არ მოგვწონს

-რა გინდა, რა დააშავა?
-ბავშვია რა.