0

მენტობა

მსუბუქი დანაშაულისას წამსწრებ პოლიციელთა ჯგუფი , რომელიც დამნაშავეების სამართალს მიცემას არც ცდილობს , თუმცა დამნაშავენი ამდაგვარად სიტუაციის დაძაბვას ცდილობენ .

არჩათვლილ გოლს მოყოლილი კონფლიქტის გარჩევისას :
- გოლი გავიტანე ბოზიშვილივიყო !
- არ იყო ბოზიშვილივიყო !
- ვაა ვაა მენტობა , დავიშალეთ !