0

შემთხვევით მოვხვდი

თავის გასამართლებელი საბუთი, როცა უნივერსიტეტში კარგად ვერ ვსწავლობთ

ბიჭო შემთხვევით მოვხვდი აქ , სხვაგან ვისწავლიდი