დაკა ცაცი თუ ხარ კაცი - განმარტებები - ბიძერი
1

დაკა ცაცი თუ ხარ კაცი

უფროსი ბიძიების გამოგონებული გამოცდა , რომლის მთავარი მიზანი იყო დაედგინა ვიყავით თუ არა ჩვენ ნამდვილი მამაკაცი.

დაკა ცაცი თუ ხარ კაცი