0

დამიბუქსირე

სიტყვა დამიბუქსირე ორი აზრის მატარებელია :
I . ღვთისნიერი კაცის მიმართ თხოვნა , რომელმაც გაუმართავი მანქანის მძღოლს გაუჩერა და ყლეზე არ დაიკიდა , მანქანის მძღოლი კი სთხოვს უახლოეს ავტოსარემონტო დაწესებულებასთან მიყვანას .
II . სანთებელის ან და სხვა ცეცხლგამჩენი საშუალების გარეშე დარჩენილი ადამიანის თხოვნა სიგარეტზე წაგიდებისთვის პიროვნებას , რომელსაც დიდი ალბათობით აქვს აალებადი საშუალება და ამ შემთხვევაში პრომეთეს როლს ასრულებს .

...