0

ხალასტოი

რუსული სიტყვაა და ნიშნავს უცოლო ბიჭს. ჩვენთან გამოიყენება მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ,,სავეცკი" მანქანების ნეიტრალურ მდგომარეობაში გადართვას (ჩაგდებას).

გაახალასტოე ბიჯოო !!