0

პუტინის დედა

ყველაზე სასურველი ქალი მთელ საქართველოში, ასევე უკრაინაში და ჩრდილოეთ კავკასიაში

- პუტინს რაა?
- დედისტყვნა!