0

სახანჯლაოდ გინდა?!

სიტყვას იყენებენ მაშინ როდესაც ადამიანი რომელსაც უტოვებ სიგარეტს ვადაზე ადრე გეტყვის დამიტოვეო

შეხედე რამხელაა სახანჯლაოდ გინდა?