0

ნიხვადკაში ვარ ტო

სიტყვა იხმარება არც თუ ისე ძლიერი მოსაწევის გასინჯვის შემდეგ და გარშემომყოფთ მიუთითებს კიდევ ერთხელ მოწევისკენ

- გაასწორა?
- აუ ნიხვადკაში ვარ ტოო