0

ყლიფონა გამაიყვანე

დამამცირებელი შეძახილი რომელიც მოუწოდებს მწვრთნელს (ჯიგარსონა) მოედანს მოაცილოს თამაშიდან სრულიად მოწყვეტილი პიროვნება

-ჯიგარსონ ყლიფონა გამაიყვანე
-ყლიფოონ გამოდი !