0

დედამოტყნული

არსებობს მოცემული სიტყვის ორმაგი დატვირთვა, შესაბამისად დამოკიდებულია წინადადების კონტექსტზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გამოიყენება თვითგადარჩენის მაღალი უნარის მქონე ადამიანის მეტაფორად. აღნიშნულ პიროვნებას დიდი ალბათობით გააჩნია სხვა ინდივიდებზე მეტი დამატებითი უნარი და შესაძლებლობა კრიტიკულ სიტუაციებთან გასამკლავებლად.

1. დადებითი კონტექსტი: - "ბიჭო გაიგე ზაურა ავარიაში მოყოლილა?! " - "აუ ბიჭო ხოოო, მაგრამ ნუ გეშინია, ეგ ისეთი დედამოტყნულია გამოძვრება." 2. უარყოფითი კონტექსტი: "გადაგიხადეს იმ ტიპებმა" - "არა, რას გადაიხდიდნენ, ხო იცი რა დედამოტყნულებიც არიან."