0

ძილის წინ უნდა ჩაყარო

სიტყვას ხმარობენ მაშინ, როდესაც მოსაწევი ზედმეტად სუსტია და ცდილობენ მისი უმოქმედობა ძილით გადაფარონ

- აჰა ძმაო და ძილის წინ ჩაყარე