0

შიგ ხომ სე?

შიგ ხომ არ გაქვს? - ვითომდა ზრდილობიანი ფორმა. თან წინ "შენ ბიჭო" აღარ გჭირდება

- დღეს შენი ბინა მჭირდება შეჩემა?
- შიგ ხომ სე?