0

ამას ბავშობაში დედასვუტყნავდი

შეფასება , წარმატებული და ინტელექტუალი უბნელის მიმართ, რომელიც სკოლაში გამოირჩეოდა ბეჯითობით და ნაკლებ დროს უთმობდა უბანს. ძირითადად მსგავს შეფასებას აკეთებენ უბნელები მას შემდეგ რაც ზემოთაღნიშნულ პოროვნებას მოწიწებით სთხოვენ 5 ლარს ან მისი დანახვისას ძვირადღირებულ ავტომობილში.

აუ ნახე ვინ გაიჩითა ?
აუ მანქანით მოძრაოს !!
ამას ბავშობაში დედას ვუტყნავდი